Chính sách bảo mật

Sau đây là thông tin Chính sách bảo mật của nhà cái V9BET đề ra và thực hiện áp dụng cho khách hàng và nhà cái chúng tôi.

1. Thu thập dữ liệu và sử dụng thông tin của khách hàng

Chúng tôi sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định khi khách hàng đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ. Thông thường các thông tin cá nhân sẽ bao gồm: họ và tên, địa chỉ email, số điện thoại, cookies và dữ liệu sử dụng. Mục đích của chúng tôi khi thu thập các thông tin này là để có thể liên hệ hoặc nhận dạng bạn.

2. Dữ liệu sử dụng

Ngoài các thông tin cá nhân chúng tôi có thể sẽ thu thập thêm các dữ liệu sử dụng của bạn như: địa chỉ IP, thời gian truy cập, phiên bản trình duyệt, thời gian dành cho các trang truy cập…

3. Cookies

Chúng tôi sẽ sử dụng cookies và các công nghệ cao khác để theo dõi các hoạt động của bạn trên dịch vụ của chúng tôi và có thể sẽ giữ lại một số thông tin nhất định.

4. Mục đích thu thập dữ liệu

Các dữ liệu từ bạn mà V9BET thu thập sẽ được sử dụng cho các mục đích sau: cải thiện & nâng cao chất lượng dịch vụ, thông báo đến khách hàng về sự thay đổi liên quan đến dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, phát hiện, ngăn chặn những vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ…

5. Yêu cầu pháp lý

Chúng tôi có thể sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn với niềm tin rằng hành động đó là cần thiết để: tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, ngăn chặn và phục vụ điều tra các hành vi sai trái, bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng…

6. Bảo mật dữ liệu

Đối với chúng tôi việc bảo mật dữ liệu của bạn là vô cùng quan trọng, nhưng thông thường sẽ không có một phương thức truyền qua internet nào có thể lưu trữ được an toàn tuyệt đối. Chúng tôi sẽ cố gắng sử dụng những phương tiện bảo mật hiện đại nhất đối với những dữ liệu của bạn nhưng không thể đảm bảo được sự bảo mật tuyệt đối của nó.

7. Quyền bảo vệ trẻ em

Chúng tôi không cung cấp dịch vụ này đến với các trẻ nhỏ hơn 18 tuổi. Mọi thông tin cá nhân liên quan đến trẻ em chúng tôi sẽ không tiếp nhận.

8. Những thay đổi liên quan đến chính sách bảo mật

Để cải thiện chất lượng dịch vụ, chúng tôi có thể sẽ thay đổi một số điều liên quan đến chính sách bảo mật này. Nếu có bất cứ một thay đổi nào liên quan đến chính sách này chúng tôi sẽ kịp thời thông báo đến bạn.